Disclaimer

De informatie op deze website(s) wordt beschikbaar gesteld door Hinke van der Werf. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Hinke van der Werf is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite(s) van Hinke van der Werf toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Hinke van der Werf kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op die internetsites en/of paginas.
 
Auteursrechten
Hinke van der Werf behoudt zich het auteursrecht van de op deze website(s) vermelde teksten, beeldmerken, logos en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is dan ook niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiren zonder schriftelijke toestemming van Hinke van der Werf. Via de contact-pagina kunt u contact opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.
 
Doel van de website
Hinke van der Werf heeft zich primair ten doel gesteld om websitebezoekers te informeren over haar activiteiten en haar producten en diensten.
 
Privacy
Hinke van der Werf hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website(s). De informatie over bezoeken aan deze website (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische en statistische verwerkingen en zal nooit worden gebruikt als middel om individuele personen te identificeren. Tijdens het invullen van een contactformulier wordt uw IP-adres NIET opgeslagen. In de privacy verklaring staat nog meer informatie hieromtrent.