Exposities


Op dit moment geen exposities

Verleden:
november 2019februari 2020 Huisartsenpraktijk t Voorhuis, Drachten
mei 2018mei 2018 Dorpshuis t Bynt, Boornbergum
december 2017 maart 2018 Nij-Smellinghe, Drachten (link)
september 2016 oktober 2016 Ogenblik, Leeuwarden
oktober 2015 december 2015 Tjeerdsma sfeerhaarden, Opeinde
mei 2014 agustus 2014 Yke Muoi, Kofje & Tee Drinkerij, Moddergat
december 2012 maart 2013 Gemeentehuis Skasterln
december 2011 december 2011 Tjeerdsma sfeerhaarden, Opeinde
december 2010 december 2010 Van Dekema-state, Jelsum
december 2010 januari 2011 Zuivelmuseum "It Tsiispakhs", Wommels
augustus 2010 september 2010 Bibliotheek Stiens
april 2008 oktober 2008 Museum "Fogelsangh-State", Veenklooster
november 2007 maart 2008 Galerie "Noordvleugel" te Veenklooster
april 2007 juni 2007 Museum "t Ald Slot", Wergea
december 2006maart 2007 Museum "De Grutterswinkel", Leeuwarden
september 2006 november 2006 Galerie "De Staverse Jol", Stavoren